top of page
Skärmavbild 2021-05-28 kl. 11.13.10.png

När?    Lunch till lunch den 24-25/8, 26-27/8, 31/8-1/9, 7-8/9, 14-15/9

Anmälan

 

PRIS 5990 kr/deltagare (Normalt 8990:-)

Anmälan sker via mejl till staffan@66nm.se

Upplägg i detalj

0. Förberedelser inför kursen

En tid innan utbildningen startar kommer inspirationsmaterial och övningar/uppgifter att tillsändas deltagarna. Detta dels för att deltagarna ska komma med en liknande förståelse och kunskapsplattform, dels för att vi som utbildningsledare ska kunna göra de sista anpassningarna av innehåll och balans mellan kunskapsområdena. Självklart vill vi även passa på att inspirera.

 

1. Förutsättningar för Innovation (Tillfälle 1 och 2)

Initialt kommer vi att stämma av förberedelserna som deltagarna gjort samt lägga fast de hörnstenar som allt framgångsrikt innovationsarbete bör vila på. Det finns ett antal grundläggande frågor som man måste svara på och enas om inom gruppen/organisationen

 • Varför ska vi arbeta med Innovation?

 • Vad menas egentligen med ”förändringsledning”

 • Vad kännetecknar en innovativ organisation (strukturer, processer, ledarskapet, strategiska mål, kultur)

 • Hur skapar, mäter och följer man upp innovationsarbetet?

 • Hur ska Teamet arbeta (planer, feedback-loopar, agilt/iterativt)

 

2. Innovationsprocessen, introduktion till punkterna 4-8 (Tillfälle 3)
 • Innovation handlar sällan om enbart teknik

 • Inkrementell, Radikal respektive Disruptive innovation

 • Ramverket ”10 types of innovation” byggstenar i en framgångsrik innovation

 • Planering, roller, verktyg mm.

 

3. Område EMPATISERA (Tillfälle 4)
 • Identifiera – hitta och ringa in ett aktuellt fokusområde.

 • Undersöka – undersök användares behov och hur er tjänst/ produkt påverkar dem (enkäter, observationer, analyser mha digitala enkäter och analysverktyg) Omvärld- och/eller trendbevakning (PESTEL-analys, Scenarioplanering, Back-casting)

 • Konkurrentanalyser (option)

 

4. Område DEFINIERA (Tillfälle 5)
 • Gruppera insikter ni fått om era användare, hitta de starkaste mönstren.

 • Prioritera och välj det område ni ska arbeta vidare med (vi beskriver ett antal olika sätt att arbeta med prioritering)

 • Problemformulera, formulera er utmaning/problemställning på korrekt sätt

 

5. Område IDÈGENERERA (Tillfälle 6-7)
 • Hur får man fram högkvalitativa idéer med den innovationshöjd man vill ha.

 • Idéskapande, exempel på modeller (Idégenerering, crowd sourcing, GIG, Hackathons etc.)

 • Kreativa metoder, ett 15-tal verktyg presenteras och vissa testas.

 • Praktiskt genomförande av Innovationsworkshop (Obligatoriskt)

 • Portföljhantering, hur hantera idéer med olika karakteristik. Respekten för idéerna.

 • Öppen innovation (open innovation), Hur samlar man idéer utanför sin egen organisation?

 

6. Område PROTOTYPE & TEST (Tillfälle 8-9)
 • Hur kan man skapa prototyper?

 • Minimal Viable Product (MVP), vad är det och hur används det

 • Proof of Concept (POC), vad är det och hur använda det

 • Användartester, olika typer och hur samla trovärdig kunskap

 

7. Förverkliga och genomför (Tillfälle 10)

Ett i huvudsak teoretiskt avsnitt där tips, råd och erfarenheter delas samt att några olika arbetsmodeller introduceras. Vi knyter ihop säcken och försöker använda de förbättrade förutsättningarna vi gick igenom i punkt 2.

 • Hur kommunicerar man stora förändringar på bästa sätt?

 • Hur aktiverar man den befintliga organisationen?

 • Storytelling och pitching, mycket viktigare än man tror

 • Lägga upp en plan för vad ni behöver göra

 • Kontinuerlig förbättring

 

Coaching och ”hemövningar”

Mellan kurstillfällena/kursmomenten får deltagarna arbetsuppgifter samt möjlighet till coaching vid 2 tillfällen. För ett bra resultat krävs det att deltagarna (och deras chefer) avsätter tid även mellan kurstillfällena för studier. Inte sällan krockar det kortsiktiga arbetet ”Exploit” = verksamhetens krav med det långsiktiga ”Explore” = kursens krav och det kortsiktiga tenderar att vinna den kampen. Vi vill inte att detta kommer som en överraskning för deltagarna.

Förutsättningar:

Kursen genomförs om deltagarantalet är större än 8 personer (Krävs bland annat för en bra idégenerering)

Om beslut om avhopp sker senare än 2 veckor innan kursen återbetalas halva kursavgiften

bottom of page